Học Viện Đào Tạo Livestream – Nhà cung cấp
dịch vụ Kols – Livestream – Quảng Cáo Cho Doanh Nghiệp

Booking KOLs/Influencer

Livestream

Review sản phẩm

Chạy Quảng Cáo LiveStream

KOLs/Influencer

Đội Ngũ Nhân Sự

Lê Thu

Quản Lý Mẫu

Hotgirl

Mẫu Livestream

Hotface

Mẫu Livesream